Informacje dla Projektodawców:

HARMONOGRAMY NABORÓW WNIOSKÓW - PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020
Wiedza Edukacja Rozwój - zobacz harmonogram
Inteligentny Rozwój - zobacz harmonogram
Polska Cyfrowa - zobacz harmonogram
Infrastruktura i Środowisko - zobacz harmonogram
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego - zobacz harmonogram

***
PROGRAMY 2014-2020
W latach 2014-2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. 23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.

PROGRAMY KRAJOWE:
Inteligentny Rozwój: www.poir.gov.pl
Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl
Wiedza Edukacja Rozwój: www.power.gov.pl
Polska Cyfrowa: www.polskacyfrowa.gov.pl
Polska Wschodnia: www.polskawschodnia.gov.pl
Pomoc Techniczna: www.popt.gov.pl
Europejska Współpraca Terytorialna: www.ewt.gov.pl
PROGRAM REGIONALNY:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

***

Umowa Partnerstwa 2014-2020
Komisja Europejska zaakceptowała perspektywę finansową dla Polski na lata 2014-2020.
Treść Umowy partnerstwa 2014-2020.

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u