AKTUALNE KONKURSY
Aktualne konkursy dla uczelni wyższych:

1/NPK/POWER/3.1/2016 - od dnia 1.04.2016 r. do dnia 1.07.2016 r. - konkurs na Nowe Programy Kształcenia  dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy
 i społeczeństwa, zawierających w szczególności:
a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby
społeczno - gospodarcze,
b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno - gospodarczych,
c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację
zmiana regulaminu - zobacz
***
RPDS.10.03.00-IZ.00-02-004/15 - od dnia 30.11.2015 r. do dnia 11.04.2016 r. - konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działaniu 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
***
OPUS 11 - nabór do dnia 15.06.2016 r. - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

***
PRELUDIUM 11 - nabór do dnia 15.06.2016 r. - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

***
SONATA 11 - nabór do dnia 15.06.2016 r. - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u