I. DOKUMENTY PROGRAMOWE

Umowa Partnerstwa zaakceptowana przez Komisję Europejską - 23 maja 2014 r.
Program Inteligentny Rozwój 2014-2020
Program Polska Cyfrowa 2014-2020
Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Polska Wschodnia 2014-2020
Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Programy regionalne
Program Pomoc Techniczna 2014-2020webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!
stat4u