Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej


„Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej" - projekt realizowany na podstawie dofinansowania pozyskanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Czas trwania projektu - od 01 lipca 2018r. do 31 października 2019r.
Wartość projektu: 991 045,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 934 456,33 zł.
Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego kształcenia na 5. Poziomie Polskich Ram Kwalifikacji przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, w ramach którego będzie prowadzone kształcenie na piątym poziomie, który w praktyce będzie weryfikowany w branży motoryzacyjnej.
Planowany efekt to wypracowanie optymalnego Innowacyjnego Programu Kształcenia, po zrealizowaniu którego absolwenci, w krótkim czasie zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy w przemyśle motoryzacyjnym.

Link do strony
http://www.motospec.pwsz.legnica.edu.pl